Remko Smids | Karina Kroft

Dei 5 - Achmeatoren

Geduld is ware moed


Patience is true courage


Geduld is wiere moed


William Shakespeare (1564 - 1616)

Check dizze projeksje op: