Remko Smids | Karina Kroft

Dei 1 - Bilgaard

Only in the darkness can you see the stars


Alleen in het donker zie je de sterren.


Allinich in it tsjuster sjocht de stjerren.


Martin Luther King jr.

Check dizze projeksje op: