Remko Smids | Karina Kroft

Day 39 - Oldehove

O, de wyn, de wyn dy’t rûzet
en myn bloed, dat bûnst en brûzet
as in frijheidsliet
Ea sille wy wer dûnsje
 


Oh, the wind, the wind is blowing,
through the graves the wind is blowing,
freedom soon will come;
then we'll come from the shadows.


Oh, de wind, de wind die raast
in mijn bloed, dat bonst en bruist
als een vrijheidslied.
Op een dag zullen we weer dansen.

 


Sido Martens/ Leonard Cohen

Check this projection on: