Remko Smids | Karina Kroft

Day 27 - Keunstwurk

En soe it libben my brekke
oant de diggels sil ik dreame


And if life breaks me
into a thousand pieces I will dream


En mocht het leven mij breken
op de scherven zal ik dromen.


Nynke Laverman

Check this projection on: