Remko Smids | Karina Kroft

Dag 9 - Leeuwarder Lyceum

Ik ben blij dat ik leef,  en geen vliegje in mijn oog heb.


I am happy to be alive, without a fly in my eye.


Ik bin bliid dat ik libje, en gjin migje yn myn each haw.


Toon Hermans

Check deze projectie op: